Museum finns det gott om i världen och så även i Sverige. Ett museum förvarar gamla saker som inte längre används och i denna text kommer du att kunna läsa om de olika museum som finns runt om i Sverige. Kanske har du redan besökt några av dem eller känner att det skulle vara intressant att åka dit för att se vad som finns.

Järnvägsmuseum

Järnvägen kom på 1800-talet och användes till en början endast för godståg. Det innebär att det fraktades varor på detta sätt. Det tog ett tag innan järnvägen användes för att transportera människor till olika platser. Det finns tåg och järnvägar kvar än idag så vi kan fråga oss varför det behövs ett järnvägsmuseum. I Sverige finns det tre olika järnvägsmuseum som ligger i Kristianstad, Gävle och Ängelholm. På dessa museum förvaras gamla tåg och lok som inte längre är i bruk. En del andra tillbehör som exempelvis telegrafen som användes av järnvägen finns också på dessa museum.

Tekniska museum

tekniska museumet i Stockholm finns det allt som hör tekniken till. Här kommer du att kunna hitta de första telefonerna, datorerna, tv- och radioapparaterna. Om du är intresserad av historia och den tekniska utvecklingen är detta museum för dig. Under 1800-talet kom den industriella revolutionen och tekniken utvecklades. Det som tidigare hade gjorts för hand, kunde nu göras med hjälp av maskiner. En del av dessa maskiner används inte längre och istället för att slängas, finns de på Tekniska museum för att visas upp för allmänheten.

Naturhistoriska museum

På Naturhistoriska museum i Stockholm kan du hitta allt som har med historien att göra. Här kommer du att kunna hitta historiska föremål som dinosaurieskelett, arkeologiska fynd och kungatillhörigheter. Du kommer även att kunna hitta allt från Sveriges historia och hur vårt land har utvecklats genom tiderna. Det är inte allt som faktiskt finns framme på ett museum utan det finns speciella dagar där det till exempel är dinosaurieutställningar och då finns det oftast ett rum eller två där det finns dinosaurieskelett eller modeller av dinosaurier med tillhörande information om dem.

Övrigt

Museum tjänar pengar på sina besökare, men det finns andra sätt att tjäna pengar också och det är att sälja fakturor. Det kanske inte är ett sätt som alla museum tar till men det kan hända att några gör. Att sälja fakturor är något som alla företag kan göra och museum kan drivas av företag. Om ett museum har dåligt med besökare kan det vara en bra idé att sälja fakturor som en backup plan för att rätsida på ekonomin. Denna ekonomi kan sedan användas för att rusta upp lokalerna och göra det mer hemtrevligt, då kanske de får fler besökare som kommer till museet.