Stockholm kallas ibland för världens museum-tätaste stad. Antagligen handlar sådana skattningar om antalet museer i förhållande till folkmängd. Självklart finns det fler museer i till

exempel London, Moskva eller Rom än i Stockholm. Dessutom har flera museer i den kungliga huvudstaden stängt igen under senare år, så epitetet ”museum-tätast i världen” får tas med en nypa salt. Det finns trots det många museer i nära anslutning till varandra. Om ditt företag tänker kongressa eller hålla en konferens i Stockholm finns det många konferenslokaler i Stockholm att välja mellan. Det kanske är skönt att veta att det även finns många museum och annat kultur- eller nöjesutbud för konferensdeltagarna att ta del av efter att konferensen har slutat.

Det finns till exempel ett ganska nyöppnat leksaksmuseum i Stockholm, samtidigt som det gamla ärevördiga Leksaks- och samlarmuseet från Mariatorget har slagit upp sina portar på ännu en ny adress. Det finns alltså numera två leksaksmuseer i Stockholm.

Det gamla Leksaksmuseet öppnades 1980 vid Mariatorget på Söder. Efter några framgångsrika år vid torget kom en ny fastighetsägare som kraftigt höjde hyrorna. Museet tvingades flytta samtidigt som en av grundarna, och tillika ägaren till mycket av samlingarna, valde att ta sin Mats ur skolan. Genom ett samarbete med Spårvägsmuseet, och andra samlare som ville hjälpa till, kunde Leksaks- och samlarmuseet öppna igen i anslutning till Spårvägsmuseet. 2017 tvingades de åter flytta på grund av stadens planer för området där de två museerna huserade. Museet valde att omlokalisera till Fisksätra i Saltsjöbaden där de nu ligger i hamnen i nära anslutning till landets första slagfältsmuseum, HAMN.

Tidö leksaks- och seriemuseum låg strax utanför Västerås till 2017. Museet startade redan 1974 som ett leksaksmuseum men kunde senare komplettera samlingarna med serier och serierelaterat material sedan ett serieinriktat museum i Halland lades ned. År 2017 valde museet att omlokalisera utställningarna till Stockholm och bytte samtidigt namn till Bergrummet – Tidö collection of toys and comics. Museet har öppnat i mycket centrala utrymmen på Skeppsholmen i Stockholm, i närheten av Moderna museet. Det är en tidigare försvarsanläggning insprängd i berget som de kunnat utnyttja till utställningarna. Det hade redan tidigare hållits ett par större specialutställningar på platsen inom världskulturområdet.

Finns det utrymme för två leksaksmuseer i samma lilla stad? Kan man befara att ett av dem kommer att gå i konkurs? Kommer de kanske börja samarbeta i framtiden för att få en större styrka och bredd tillsammans? Just nu verkar de mera vara inställda på konkurrens. Till exempel öppnar båda museerna en Barbie-utställning i mars. Det borde kanske finnas besöksunderlag för att båda museerna ska kunna överleva. De kommer nog försöka nischa sig mer i framtiden.

Vi som älskar leksaker och förstår deras koppling till kulturhistoria och industrihistoria får kanske passa på att besöka båda museerna så länge de finns kvar. Just nu har Leksaks- och samlarmuseet lägre entréavgifter än Bergsrummet. Båda museerna har bra kommunikationer och det finns café eller restaurang hos båda. Båda leksaksmuseerna ligger nära andra museer så du kan planera in en längre museidag med både lek, historia och kultur. Framför allt – försök att ha en kul tur!